Polecane
RADIO PIELGRZYM DZISIAJ W ŚWIETLE BIBLII ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA I SŁUCHANIA BIBLII
Słowniki Biblijne
 Świadectwa PDF

Świadectwa nawrócenia księżyZamieszczone poniżej świadectwa zostały zaczerpnięte z książki "Daleko od Rzymu Blisko Boga".
Jest to zbiór 50 świadectw nowo narodzonych księży zebranych przez Richarda Bennetta i Martina Buckinghama.

- Bez kompromisów pójść za Jezusem- Victor J. Affons
- 50 lat w Kościele Rzymskim- Charles Chiniquy
- Krew Chrystusa ma moc zbawić- Simon Kottoor
- Ostatnia noc w klasztorze- Miguel Carvajal
- Od tradycji do prawdy -Richard Peter Bennett
- Rzeczywiście wolny - Alexander Carson
- Byłem niewidomy, a teraz widzę- Jose A. Fernandez
- Czemu opuściłem Kościół Rzymski- John Preston
- Ksiądz katolicki ewangelistą radiowym -Manuel Garrid Aldam
- Pielgrzymka z Rzymu - Bartholomew F. Brewer
- Światłość nad Polską- Roman Mazierski
Inne świadectwaSłowo Boże mówi:
"Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył" Iz 53:6
" Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga"
Rz 3:10-11
"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" Rz 6:23
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" J 3:16
"Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga (...)" 1P 3:18

- Świadectwo Basi
- Z życia Bogdana ex-policjanta
- Byłem narkomanem
- Jezus żyje i jest realnyPowrót do Czytelnia