Polecane
RADIO PIELGRZYM DZISIAJ W ŚWIETLE BIBLII ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA I SŁUCHANIA BIBLII
Słowniki Biblijne
 Wyznanie wiary

Wierzymy w nieomylność całego Pisma Świętego - Biblii jako Słowa Bożego, natchnionego przez Ducha Świętego, które stanowi jedyną normę wiary.

Wierzymy w Trójjedynego Boga - Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i w powtórne przyjście.

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez upamiętanie i wiarę w Ewangelię.

Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym, przeżywanie Jego pełni i w dary łaski.

Wierzymy w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa.

Wierzymy w zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne.